Predstavenie Spoločnosti

 

Spoločnosť LUXURY SERVICES bola založená 1. Januára 2010 spoločníkmi Petrom Kamenárom a  Miroslavom Majcinom s predmetom podnikania technického zabezpečenia budov. Od Počiatku Spoločnosti BOLO JEDINOU SNAHOU Poskytovať PLNOHODNOTNÉ Služby SO ZRETEĽOM NA KVALITU A Spoľahlivosť V Každom OHĽADE.

 

v priebehu roka 2013, sa po príchode nového spoločníka Ivana Uhlíka luxury services pretransformovala a výrazne posilnila po Personálnej, Technickej a ODBORNEJ Stránke.

 

Od Samotného Vzniku je LUXURY services s.r.o. vlastníkom ochrannej Známky názvu a loga spoločnosti, kde Našim jediným motívom je zabezpečenie ochrany kvalitatívnych štandardov nami poskytovaných tovarov a služieb konečnému spotrebiteľovi.